روت کانال دندان و یا عصب کشی یک روش درمانی برای نجات و ترمیم دندانی است که دچار پوسیدگی شده باشد. به این صورت که در طی این روش درد، عفونت و پولیپ داخل دندان را خارج می کنند تا دندان کاملا تمیز گردد.
عصب‌کشی (روت کانال‌ تراپی) با هدف ترمیم و حفظ دندانی انجام می‌شود که پوسیدگی وسیع دارد یا عفونی شده است. عصب و پالپ (مغز) دندان در عمل عصب‌کشی درآورده می‌شود و داخل کانال‌های ریشه و دندان پس از پاکسازی با مواد مخصوص پر و درزبندی می‌شود. چنانچه عصب‌کشی انجام نشود، بافت اطراف دندان عفونت می‌کند و آبسه ایجاد می‌شود.
root-canal